2013-12-15

HD röntgen

2 december höftledsröntgades Burnt Sienna Griffin Lounge och bedömningen blev HD grad A.

Bloggarkiv