2013-12-15

HD röntgen

2 december höftledsröntgades Burnt Sienna Griffin Lounge och bedömningen blev HD grad A.

2013-12-03

Sifton´s Guardian 12 år

Idag fyller vår greyhound 12 år, häftigt!

Bloggarkiv